Fotbalová škola

Ladislava Onofreje ve spolupráci s 1. HFK Olomouc

  • nabízí typizované fotbalově-atletické tréninky pro děti a mládež, přizpůsobené aktuálním schopnostem hráčů pod vedením bývalého prvoligového hráče Ladislava Onofreje

  • zaručuje individuální přístup a následné předávání praktických a teoretických zkušeností přímo v tréninkovém procesu

  • urychluje samotný fotbalový růst, chápání fotbalového života, tvoření mentality a vítězné povahy hráče, vše ve spolupráci s trenéry v mateřských klubech a rodiči