Přihláška

Proces přihlašování

Každý, kdo chce přihlásit své dítě na tréninky, se musí stát členem našeho spolku. Platba za tréninky probíha uhrazením členského příspěvku.

Poplatek: 250-400 Kč za tréninkovou jednotku dle věku a počtu hráčů (je hrazena formou měsíčního členského příspěvku)

Úhrada poplatku: hotovost nebo převodem z účtu do 5. dne v měsíci.

  • Úhrada na číslo účtu 191888945/0300
  • Variabilní symbol – rodné číslo hráče bez lomítka
  • Do poznámky uvést jméno hráče

Při neabsolvování tréninkové jednotky v daném měsíci bude výška členského příspěvku uhrazena v následujícím měsíci.

Zeptejte se nás

731 312 740
PONDĚLÍ-PÁTEK (8:00-16:00)

Nebo nám pošlete e-mail

Závazná přihláška